TASK 1 (Bar chart): CHI TIẾT CÁCH LÀM IELTS WRITING

Bar chart (Bar graph) trong các đề thi IELTS là dạng biểu đồ biểu diễn các số liệu và sự so sánh của các yếu tố dưới dạng những thanh đứng hoặc nằm ngang. Tùy theo từng biểu đồ mà các thanh đứng và thanh nằm ngang này sẽ lần lượt biểu thị tên các hạng mục được so sánh và số liệu của chúng. 

1. YÊU CẦU CHUNG: 

Khi gặp dạng bài Bar chart trong đề thi IELTS Writing bạn cần chú ý những điều sau:

– Đảm bảo miêu tả các thông tin trong biểu đồ một cách khách quan. 

– Tiến hành so sánh các đối tượng được đưa ra. 

– Có vốn từ vựng phong phú và biết cách sử dụng linh hoạt.

2. BỐ CỤC CHUNG CỦA BÀI IELTS WRITING TASK 1: 

Bố cục và cách viết từng phần:

Ví dụ: 

Phần 1: Introduction

Cách viết: dựa vào câu hỏi từ đề bài và paraphrase theo ý của bạn. 

Đề bài: 

The chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010.(pounds sterling)

Viết lại thành: 

The bar chart illustrates the amount of money spent on five consumer goods (car, computers, books, perfume and cameras) in France and the UK in 2010. Units are measured in pounds sterling. 

The chart = The bar chart

shows = illustrates

The expenditure of two countries on consumer goods = the amount of money spent on five consumer goods (car, computers, books, perfume and cameras) in France and the UK

(pounds sterling) =  Units are measured in pounds sterling. 

Phần 2: Overview

Cách viết: Viết 1 – 2 câu nêu về những điểm nổi bật nhất khi nhìn vào biểu đồ (nêu bức tranh tổng quan về biểu đồ). 

Ví dụ: 

Overall, the UK spent more money on consumer goods than France in the period given. Both the British and the French spent most of their money on cars whereas the least amount of money was spent on perfume in the UK compared to cameras in France. Futhermore, the most significant difference in expenditure between the two countries was on cameras. 

Chú ý: Trong phần overview, các bạn nêm chọn từ 2 tới 3 đặc điểm nổi bật nhất và tổng quát nhất của biểu đồ (không nên chỉ dùng 1 ý, như vậy sẽ không thể hiện được rõ cái nhìn tổng quan về biểu đồ).

Phần 3: Detail 1 và Detail 2 (bao gồm 2 đoạn phân tích về biểu đồ)

Trong phần này các bạn sẽ viết chi tiết về các đặc điểm nổi bật mà mình thấy trên biểu đồ dựa vào gợi ý dưới đây. Mỗi đoạn nên bao gồm 3 – 4 câu.

Gợi ý phân tích kỹ biểu đồ:

  • Tìm ra các điểm cao nhất/dài nhất, thấp nhất/ngắn nhất, tìm những điểm/hình mẫu chung và khác biệt đối với các cột trong biểu đồ.
  • Tập trung vào màu sắc và độ dài của các thanh để đưa ra so sánh trước.
  • Nên xem kỹ từng thành phần một trước khi xem biểu đồ một cách tổng thể.
  • Xác định những điểm/mẫu chung của các cột/thanh để nhóm thông tin cho cấu trúc bài viết.

Ví dụ: 

In terms of car, people in the UK spent about £450,000 on this as apposed to the French who spent £400,000. Similarly, the British spent more money on books than the French (around £400,000 and £300,000 respectively. In the UK, expenditure on cameras (just over £350,000) was double that of France, which was only 150,000.

On the other hand, the amount spent on the remaining goods was higher in France. Above £350,000 was spent by the French on computers which was slightly more than the British who spent exactly £350,000. Neither of the countries spent much on perfume which accounted for £200,000 of expenditure in France but under £150,000 in the UK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *