Tổng Hợp Đề Thi IELTS Writing Thật 2023

đề thi ielts writing

Việc nắm vững cấu trúc và phong cách viết của bài thi IELTS Writing đang trở nên cực kỳ quan trọng để đạt được điểm cao trong kỳ thi này. Dưới đây là một số đề thi IELTS Writing thực tế năm 2023, cùng với các chủ đề và ý tưởng để bạn có thể tham khảo và ôn tập.

Bài Thi Task 1 (Biểu Đồ/ Đồ Thị):

1. Biểu đồ dạng thanh so sánh: Chủ đề: Sự so sánh giữa số lượng sinh viên nam và nữ tham gia vào các khóa học đại học từ năm 2010 đến 2020.

2. Biểu đồ dạng đường biểu thị sự tăng giảm: Chủ đề: Sự biến đổi của lượng khách du lịch đến một thành phố cảng từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2022.

Bài Thi Task 2 (Luận):

1. Chủ đề về xã hội: Câu hỏi: “Công nghệ đang ngày càng chiếm quyền lực lên cuộc sống của chúng ta. Bạn có đồng tình hay không?”

2. Chủ đề về môi trường: Câu hỏi: “Người tiêu dùng đang góp phần đáng kể vào ô nhiễm môi trường bằng cách tiêu dùng hàng hóa không cần thiết. Bạn sẽ đề xuất giải pháp gì để giảm bớt vấn đề này?”

3. Chủ đề về giáo dục: Câu hỏi: “Hệ thống giáo dục nên tập trung vào việc phát triển kỹ năng thực tế hay nên tập trung vào việc truyền đạt kiến thức học thuật?”

4. Chủ đề về công việc và sự nghiệp: Câu hỏi: “Ngày nay, nhiều người chọn làm việc tự do và làm chủ doanh nghiệp của mình. Bạn có ủng hộ quan điểm này hay không?”

Trên là tổng hợp về đề thi IELTS Writing năm 2023. Nhớ rằng, khi làm bài thi IELTS Writing, bạn cần thể hiện khả năng triển khai ý tưởng một cách rõ ràng và có logic, sử dụng từ vựng và ngữ pháp phong phú, cũng như duy trì sự thống nhất và kết cấu rõ ràng trong bài viết của mình. Hãy luyện tập thường xuyên và ôn tập từ vựng liên quan đến các chủ đề phổ biến trong IELTS để đạt được kết quả tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *