15 Days Practice For IELTS Listening- CUỐN SÁCH HẤP DẪN NHẤT LISTENING!!!

15 Days Practice For IELTS Listening là quyển sách luyện IELTS cấp tốc nằm trong bộ 4 quyển 15 Days Practice For IELTS. Nếu kĩ năng IELTS Listening của bạn còn yếu, tranh thủ luyện ngay quyển sách này nhé.

Nội dung

Nội dung sách 15 Days Practice For IELTS Listening

Mục lục sách luyện IELTS cấp tốc

Sách chia các phần ôn luyện theo 15 bài tương ứng với 15 ngày. Dựa trên sự phân chia của sách, bạn cần có kế hoạch ôn luyện rõ ràng và tạo động lực cho bản thân.

Nội dung chi tiết:

 • Ngày 1: An Overview on the IELTS Listening test
 • Ngày 2: Types of Questions in the IELTS Listening test
 • Ngày 3: Classified Lexical Items (1)
 • Ngày 4: Classified Lexical Items (2)
 • Ngày 5: Multiple-Choice Questions
 • Ngày 6: Gap Filling: Summary Completion
 • Ngày 7: Gap Filling: Form/Note/Table Completion
 • Ngày 8: Gap Filling: Sentence Completion
 • Ngày 9: Matching Words/Phrases/Sentences
 • Ngày 10: Matching with Pictures
 • Ngày 11: Short Answers
 • Ngày 12: True/False Questions
 • Ngày 13: Review
 • Ngày 14: Practice Test (1)
 • Ngày 15: Practice Test (2)
 • Audio Scripts
 • Đáp án

Download sách 15 Days Practice for IELTS Listening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *